24 Mayıs 2009 Pazar

Yönetmen Kitap Arıyor - Şifrelerden Brecht Oyunu Bulma

OYUN

Kişiler

Kültür Merkezi’nde Bekçi - Adam 1
Kitapçıda Satıcı Kız - Satıcı
Kulak Misafiri Olan Adam - Adam 2

(Adam 1 ile Satıcı kitap rafları önünde çömelmiş konuşurlar. En alt raftaki kitaplara bakmaktadırlar. Adam 2 ,yanlarında , rafları incelemekte.)

Satıcı: İşte Brecht’in tüm kitapları bunlar.
Adam 1: İçinde “Muhbir” varmış.
Satıcı: Kitabın ismi neymiş?
Adam 1: Bilmem. İçinde “Muhbir” var dedi..Bir telefon edeyim.
(Telefon açar .Konuşur) Brecht’in tüm kitapları...Evet...Korku ve sefalet mi?
(Satıcı’ya) Korku ve sefalet de varmış..(Kulağı telefonda..Dinler konuşur.) 48 ve 49. sayfalarda...(Telefonu kapar) 48 ve 49. sayfalara bakalım.
Satıcı: ( Elindeki kitaptan sayfaları bulur.Göz ucuyla arar.) Korku ve sefalet yok..
Adam 1: Muhbir var mı?
Satıcı: (Bir daha bakar) Yok..
(Adam 1 tekrar telefon açar. Hem konuşur hem tekrar eder.) Korku da yok muhbir de..Yok..Hımm. Hepsi kaç cilt?
Satıcı: 11.
Adam 1: (Telefona) 11.
Satıcı: Ama hepsi yok.Eksikler var.
Adam 1: (Telefona) Hepsi yokmuş. (Dinler.Kitabı elinde çevirir.Telefona) 30 milyon..
Satıcı: (Elinde tuttuğu kitabı gösterir) 40 milyon.
Adam 1: (Telefona) 30 milyona var 40 milyona var.
Satıcı: Sen bak istersen.. (Kalkar gider)
Adam 1: (Telefonu kapar.Elindeki not kağıdına bir daha bakar. Brecht kitapları ile başbaşa. Kitabın birini alır diğerini bırakır..)
Adam 2: Ne arıyorsun?
Adam 1: Yönetmen (ismini söyler) bir kitap istedi de..
Adam 2: (İsmi duyunca ilgilenir.Konuşmaları da duymuştur zaten.) Brecht’in bir kitabı var..(Raflar içindeki kitapları karıştırır. “III Reich’ın Korku ve Sefaleti” ni bulur. Sayfaları çevirir. ) Hah. İşte 9.bölüm: Muhbir.. Korku ve sefalet ...Muhbir de var.. Bu olmasın?
Adam 1: (Adam 2’nin gösterdiği kitaba ve sayfaya bakar..) Evet herhalde bu..Ben alayım da... Beğenmezse değiştiririz. (Kitabı alır..Satıcı’ya doğru yürür. ) Biz bulduk. Ama olmazsa değiştiririz. Yakınız zaten. Ben Kültür Merkezi’nde bekçiyim.
Satıcı: Para iade etmeyiz. Yerine başka bir şey alırsınız.
Adam 1: Olur olur..(Kasaya yürür)
(Adam 2, Adam 1’in arkasından bakar.)


Melih Anık

Not : Bu yazının Brecht oyunu oynayan Tiyatrolarla ilgisi ve onlara yönelik iması yoktur.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme