25 Kasım 2011 Cuma

Tiyatromuzda Bunların Sahibi Kim?

Ülke çapında tiyatro mekânları ile ilgili ihtiyacın saptanması
Yeni açılacak tiyatrolardaki fiziksel ve estetik kriterlerin saptanması
Her şehirde en az bir tane, büyük oyunların oynanabileceği sahnesi ve alt yapısı olan bir tiyatro salonu inşa etme ve/ya da  işletme
Tiyatro binaları inşa ederken yatırımın belli bir oranının sanatın diğer dallarındaki sanat eserlerine harcanmasının sağlanması; kendisi sanat eseri olan tiyatro binaları
Tiyatro binalarının her bakımdan estetik ve güvenli yapılması
Mevcut  tiyatro binalarının kriterlere göre düzeltilmesi ve korunmasının sağlanması
Eski tiyatro binalarının yeniden kullanıma açılması
 Her şehirde -satılan bilet sayısına bakmadan- her akşam perde açan tiyatro


Tiyatro binası envanterinin çıkarılması, tarihsel kayıtların toplanması,
Tiyatro ile ilgili sezonlara göre yeni kitap, oynanan oyun ve kadrosu, temsil, satılan bilet sayısı vb bilgilerin sağlıklı olarak takip edilmesi ve gidişatın izlenmesi
Tiyatro çalışanlarına ait bilgilerin kayıt altına alınması
Tiyatro prova notları arşivinin kayıt altına alınması
Harcama kalemlerine göre temsil maliyetlerinin çıkarılması, kayıt altına alınması
Tiyatrodaki maddi büyüklüğün tespit edilmesi , kayıt altına alınması
Yukarıdaki tüm maddelerdeki kayıtların digital ortamda saklanması, devamlı güncellenmesi  ve genel kullanıma sunulması

Dünya tiyatrosu ile uluslar arası alanda ilişkilerin kurulması ve yaşatılması; tiyatromuzun dünyada temsil edilmesi
Yerel ve uluslar arası alanda düzenli sempozyum, kongre, panel, atölye  düzenlenmesi; sonuçların kayıt altına alınması , digital ortamda saklanması devamlı güncellenmesi ve genel kullanıma sunulması
Tiyatro sanatında laboratuar çalışmaları yapılarak gerçek anlamda yenilikçi ve yeni  tiyatronun araştırılması, denenmesi olanaklarının yaratılması ve desteklenmesi
Tiyatro festivalleri

Geleneksel tiyatronun yaşatılması; çağdaş tiyatroda kullanım olanak ve önerilerini saptanması ilgili uygulamaların desteklenmesi, arşivinin kurulması
Özel tiyatrolar ile ilgili düzenlemelerin yapılması, mevcut sorunların saptanması  ve giderilmesi
Çocuk tiyatrosunun bilimsel yöntemlerle kurulması, kriterlerinin oluşturulması ve yaşatılması
Tiyatrodan iş hayatını düzenleyen unsurlardan biri olarak yararlanılması; çalışan tiyatrosunun düzenlenmesi
Amatör tiyatroların yapılandırılması ve yaşatılması
Üniversite tiyatrolarının yapılandırılması ve yaşatılması
Halk tiyatrosunun  düzenlenmesi, yaşatılması
Kamu tiyatrolarının yapılandırılması ve yaşatılması
Tiyatrolar arası koordinasyonun sağlanması

Ülke tiyatrosunun bugünü ve geleceği için stratejik planlar yapılması; açılacak okul, eğitilecek öğrenci,  eğitici nitelik ve sayılarının planlanması ve buna uygun uygulamaların başlatılıp takip edilmesi; eğitim kriterlerinin saptanması ve takip edilmesi; dünya tiyatro eğitimi ile ortak dil kullanmasının sağlanması ve  dünya tiyatrosu ile ortak eğitim çalışmalar; uluslar arası alanda öğrenci değişim programları
Tiyatro işletmesi konusunda uzman yetiştirilmesi
Tiyatro eğitimi veren üniversitelere araştırma konuları ve datası temin edilmesini; öğrencilere staj olanaklarının sağlanması; yapılan çalışmaların tiyatro dünyası ile paylaşılması
Üniversitelerde uygulama sahnelerinin açılması ve yaşatılması
Mezunlara iş olanaklarının sağlanması

Yerli/ yabancı  yazarların ilk oyunlarının oynanması
Zamanı geçmiş olsa da tiyatro tarihinin önemli oyunlarının oynanması
Yazarların telif haklarının güvence altına alınması
Tiyatro eselerinin yabancı dillere tercüme edilmesi ve kitap olarak yayımlanması
Yabancı eserlerin ülke dillerine çevrilerek kitap halinde basılması
Eski tiyatro kitaplarının yeniden basılması;  tiyatro kitaplığının güncel olarak yaşatılması

Ülkedeki etnik farklılıkların kendini tiyatro yoluyla ifade etmesinin sağlanması

Tiyatro çalışanlarının düzenli maaş alabilmesi, emeklilik güvencesine kavuşması  ve de sosyal güvenlik sahibi olması
Tiyatroculara uluslar arası alanda temas olanaklarını yaratılması; tiyatromuzun dünyada tanıtılması için yurt dışında çalışmaların plânlanması ve gerçekleştirilmesi;  tiyatrocularımız için yurt dışında çalışma ve eğitim olanaklarının yaratılması
Tiyatroda dramaturg vb özel eğitim verilen meslek elemanlarına iş olanaklarının sağlanması
Tiyatronun  eğitimin bir parçası haline getirilmesi

Tiyatronun etik ilkelerinin oluşturulması
Tiyatro ile ilgili oluşacak anlaşmazlıklarda çözüm yöntemlerinin ve kurumların oluşturulması

Ülke çapında saygın bir ödül sisteminin kurulması; ödülün uluslar arası ilişkilerde değer sayılması
Tiyatro mekânlarından her tiyatronun hakça yararlanmasının temini
Her tiyatronun bulunduğu çevrede sanat merkezi olarak çalıştırılması
Tiyatro seyircisinin artması için yapılması gerekenlerin planlanması
Tiyatro finansmanında  kalıcı bir kurumsallığın sağlanması
Tiyatronun temsil edilmesi;  özgür, özerk ve bağımsız tiyatronun yapılandırılması
Tiyatro oyunları ile ilgili cd,dvd vb kayıtların basılması, satışı..
Radyo tiyatrosu ve ilgili kayıtların toplanması, arşivlenmesi, cd haline getirilmesi ve sunulması

Kostüm, dekor, ışık, efekt, metin, müzik, dans, fotoğraf, oyun arşivi
Tiyatro müzesi
Tiyatro kütüphanesi

 Melih Anık

1 yorum:

  1. Melih Anık'ın bu yazısını da okuyunuz... Melih Anık, çıkarsız bir yazar ve anlamlı bir tiyatro düşünürü...

    Bulunmaz

    YanıtlayınSil